Mathematics, technology and democracy

I have spent the last year trying to abolish calculators from mathematics education, and I often get the question ”So, you want your students to use computers to do the calculations on the standardized tests in mathematics?” But that is not what I want. I don’t care if you use a calculator, a computer, or a smart-phone to do trivial calculations; it’s not the tool that is interesting but the questions asked on the tests. The computer was not invented for doing trivial calculations – the calculator was – therefore the calculator had to go. My hope is that the next thing to end up at the graveyard of irrelevant knowledge is the trivial calculation, there is room for it next to the grave of the calculator.

Having recently been in a situation where I had to explain how I want mathematics education to change, I find it hard to restrain my thoughts to that single topic. In my point of view, this is not merely a question about doing advanced mathematics using technology, but a question about democracy and the future of our society. Teaching digital literacy is not only one of my hobbies or something I occasionally do; it is the only thing I believe in and my only political view. Depending on how we educate the younger generation, we could at a worst case scenario end up in an Orwellian nightmare having no exit door, or we could get a new world-wide community that I don’t have words to describe. Today I read a forum-post that summarizes it in a way that I never could. It is the most beautiful forum-post I have ever read, by alholmeswabasha:

Statistical capabilities of GeoGebra 4 – Outstanding

I am overwhelmed by the statistical capabilities of GeoGebra 4. They are so thorough, so complete, and so well organized. I have never used any statistical software which does things with such beauty. I have recorded a video on using just the most basic operations: http://youtu.be/nwnv7Cff358

I retired from teaching math 11 years ago, and the development of GeoGebra has been keeping me happily occupied learning how to do things I used to teach. We live in an era of really being able to do advanced mathematics with ease. I really appreciate the work and effort and money expended on GeoGebra. It almost makes me want to return to the classroom.

And, even though I live in the woods, near the Mississippi River, 30 miles from even a moderate sized city, I feel as if I have been welcomed into a world-wide community of people who love mathematics.
You all have become an important part of my life.
Thank you.

And here is the video:

Annonser

Mina söner lär sig mer matematik av att spela dataspel …

än av att gå i skolan!

Den riktiga sfinxen

Man har mätt förändringar i verbal, spatial och induktiv begåvning bland svenska trettonåringar sedan 1960-talet. Den begåvning som har störst betydelse för prestationer i matematik är den induktiva begåvningen. Aldrig förr har våra tonåringar haft så bra förutsättningar att klara sina matematikstudier som de har nu, om man ser till deras begåvning. Och aldrig förr har de varit så dåliga på matematik.

Vid fem års ålder lärde sig mina dataspelande söner principen för positionssystemet i basen tio. Om det krävs 130 000 experience points för att köpa mega-ultra svärdet, och man har 10 000 experience points, hur länge behöver man då spela innan man kan köpa svärdet? I de nya kursplanerna, Kunskapskraven i matematik för årskurs 3, används formuleringar som ”elevnära situationer” och ”vanligt förekommande sammanhang”, i samma dokument står det sedan att det talområde tioåringar skall behärska är 0-200. Det är en god tanke att den matematik som lärs ut skall vara förankrad i barnens vardag, men det vore bra om man då också tog reda på vilken matematik som förekommer i barnens vardag och inte la sig på en nivå som är många tio-potenser för låg.

Ett återkommande argument mot dataspel är att det är ohälsosamt att sitta stilla. Statens folkhälsoinstitut har sammanställt statistik om barns fysiska aktiviteter, TV-tittande och datoranvändning. De senaste tio åren noteras inga förändringar då det gäller barnens fysiska aktiviteter och heller inga förändringar då det gäller TV-tittandet. Datoranvändningen har däremot ökat markant. Det finns inget statistiskt samband mellan datoranvändning och fysisk aktivitet. Det finns däremot tydliga sociala skillnader, skillnader som har varit bestående under hela 2000-talet. Barn från den lägsta socioekonomiska gruppen ser mer på TV och ägnar sig i mindre grad åt fysiska aktiviteter, medan barn från den högsta socioekonomiska gruppen ser mindre på TV och ägnar sig mer åt fysiska aktiviteter. Det finns alltså ett statistiskt samband mellan fysiska aktiviteter och andra intressen men sambandet gäller TV-tittande inte datoranvändning.

Dataspelsmotståndarna får allt svårare att få gehör för sina ihåliga argument i takt med att de som blir angripna, dvs dataspelarna, blir äldre. De första dataspelarna är numera själva föräldrar och vi har hört dataspelsmotståndarnas alla argument sedan vi var barn. Härförleden var jag på en fest där alla närvarande var föräldrar och där samtalsämnet för kvällen var Minecraft. Alla barn och vissa föräldrar (exempelvis jag) spelar Minecraft. Min nioåriga son vill lära sig programmera så han kan bli som Notch. Min sexåriga son Googlar på engelska ord när han gör sina egna skin, han kan egentligen varken skriva eller läsa vare sig på svenska eller engelska. Bägge sönerna spelar in egna Minecraft-filmer. Vi har huset fullt av sex till nioåringar som diskuterar hur sfinxen (den riktiga) tappade näsan och hur pyramiderna (de riktiga) byggdes.

Familje-sfinx på vår Minecraft-server

Nioåringen pratar om att alla stackar i Minecraft innehåller 64 element, vilket halverat blir 32, vilket halverat blir 16, … Vid fem års ålder lärde dataspelen honom tio-potenser, vid nio års ålder lär de honom två-potenser. Jag har, som lärare, just lärt ut två-potenser till sextonåringar.

Nu har Minecrafts potential i skolan lyckligtvis uppmärksammats. Ny Teknik skriver om ett finskt företag som skall utveckla en pedagogisk variant av spelet. En av de finska initiativtagarna, Santeri Koivisto, kommenterar de utmaningar de står inför på följande sätt:

De flesta lärare är inte så duktiga på datorer, så en av utmaningarna är att göra det så enkelt som möjligt.