Trots massmedias tystnad

Fredagen den 20 januari kom meddelandet från Fight For the Future: ”We’ve won for now — SOPA and PIPA were dropped by Congress today”. Nyckelorden är ”for now”, eller som Clay Shark säger i Why SOPA is a bad idea

more is coming…They [the content industry] don’t want legal distinctions between legal and illegal sharing. They just want the sharing to go away.

Som en typisk gräsrot hade jag gärna hävdat att denna delseger över SOPA/PIPA var gräsrötternas seger, men ett sådant påstående vore en förenkling som gränsade till lögn. Amerikansk politik handlar inte om gräsrötter utan om pengar.

Pro Publica uppdaterar regelbundet sin sida: Where Do Your Members of Congress Stand on SOPA and PIPA. Statistiken som publiceras är färskvara eftersom ledamöternas åsikter minst sagt svajar. Nedan visas de tio översta kongressledamöternas åsikt om SOPA. Listan är sorterad efter vilka som fått mest bidrag från ”Movies/Music/TV”.

Campaign$ from Movies/Music/TV

Sorterad efter "Campaign$ from Movies/Music/TV"

I nästa bild är samma lista sorterad efter vilka som fått mest bidrag från ”Computers/Internet”. Notera att de två gröna ledamöterna i bilden nedan, får mer pengar från ”Movies/Music/TV” än de får från ”Computers/Internet”.

Campaign$ from Computers/Internet

Sorterad efter "Campaign$ from Computers/Internet"

Senatorernas åsikter om PIPA ger inte samma visuella effekt, eftersom de senatorer som får mest pengar från ”Computers/Internet”, får ännu mer pengar från ”Movies/Music/TV”.

Enligt Politico, spenderar upphovsrättsindustrin tio gånger mer på lobbying än vad teknikindustrin gör.

Shootout at the digital corral

Om man vill se senatorernas svajande åsikter över tiden, kan man betrakta SOPASTRIKE – In Numbers and Screenshots, varifrån denna bild är kopierad.

Senatorernas svajande åsikter

Senatorernas svajande åsikter

Som bilden ovan antyder, blossade gräsrotsrörelsen upp den 16 november 2011, en rörelse vilken jag via min mattesida anslöt mig till. Och även om jag i normala fall inte intresserar mig för konventionell massmedia, var det fascinerande att följa svensk massmedias tystnad. Utländska medier gjorde samma bedömning som svenska, de bedömde att frågan om Internets framtid inte var en fråga som intresserade deras tittare. MSNBC, Fox News, ABC, CBS, NBC och CNN hade sammanlagt två inslag om SOPA/PIPA på bästa sändningstid under perioden 26 oktober 2011 till 12 januari 2012. Media Matters har gjort en intressant jämförelse mellan olika heta nyhetsämnen.
TV news coverage of SOPA vs. Other stories

Historiskt sett har massmedia varit en maktfaktor när det gäller opinionsbildning och när massmedia valt att tiga ihjäl en politisk fråga, har det varit omöjligt att skapa opinion. Inte längre så!

I december hotade ca 80 000 domännamn (på uppmaning från Reddit) att lämna världens största domänregistrator och webbhotell GoDaddy eftersom företaget stödde SOPA. Den 29 december gjorde företaget en helomvändning och tog avstånd från SOPA.

Från början fanns det företag till och med i elektronikbranschen som stödde SOPA. Dessa företag utsattes för hårda attacker, bl.a från Anonymous och det charmerande JIMQUISITION . Den 31 december gjorde Sony, Nintendo och Electronic Arts en diskret reträtt, då de inte längre stod med på listan över SOPAs anhängare.

Den 10-13 januari, hölls världens största elektronikmässa CES, Consumer Electronics Show, vilken sponsras av Consumer Electronics Association (CEA). Ordförande och VD för CEA, Gary Shapiro, höll på tisdagen den 10 januari ett inledningstal. 13 minuter in i talet, fäller han SOPA:

These bills are being pushed by politicians who are proudly unfamiliar with how the Internet works, but highly familiar with the favors of well-heeled copyright extremists. Fortunately, they face growing opposition from a populist movement of Internet architects, IT professionals, entrepreneurs, venture capitalists, progressives, tea partiers and netizens.

Därefter uppmanar han alla som inte redan anslutit sig till ”the nerd army” att gå till sidan The Innovation Movement och skriva under The Declaration of Innovation.

The Declaration of Innovation

Samma dag tillkännagav Reddit att de skulle göra en ”blackout” den 18 januari.

Tre dagar senare anordnade Fight For the Future en gräsrotskampanj: ”Ask the biggest sites on the internet to join the strike” (sidan finns inte längre kvar).

Fyra dagar senare besvarade Vita Huset två petitioner angående SOPA, med budskapet

the important task of protecting intellectual property online must not threaten an open and innovative internet

Ett uttalande som Obama-administrationen får betala för när Hollywood drar in sitt stöd.

Sex dagar senare hade 1800 wikipedianer enats om en ”blackout” av den engelska Wikipedia.

Sju dagar senare meddelade Microsoft via mail att :

We oppose the passage of the SOPA bill as currently drafted

Åtta dagar senare, den 18 januari, strejkade över 115 000 webbsiter. Mina personliga favoritstrejkare är Minecraft/Mojang/Notch, som var lika tidigt ute som Reddit; samt Salman Khan som lade ut en ny undervisningsfilm i precis samma stil som alla hans matematikfilmer, fast denna gång handlade filmen inte om matematik.

Samma dag skrev min lokala nyhetstidning en kort notis på första sidan om att Wikipedia stängts ner i protest.

Reddit skriver nu allt fler och fler om huruvida gräsrötterna kommer kunna stoppa ACTA i Europa (det Europeiska Parlamentet skall snart rösta om ACTA, exakt datum finns ännu inte). Frågan är om vi skall låta svensk massmedia skriva korta notiser om att ”Idag röstade Europeiska Parlamentet igenom en kritiserad…”, eller om vi skall tvinga yrvakna journalister att i efterhand deklarera

Vi på min tidning tycker också att ACTA suger, jag lovar och svär! Det har vi alltid tyckt, egentligen, fast vi aldrig förr har nämnt det.

Just Say ‘No’ to ACTA
Just Say 'No' to ACTA

Editering 26 januari
Europeiska Kommissionen och 22 medlemsländer skrev idag under ACTA i Japan. Avtalet blir inte bindande förrän det Europeiska Parlamentet ratificerar det. Den slutgiltiga omröstningen sker 12-14 juni. Mer info om procedurerna: ACTA: Note from Marietje Schaake, Member of the European Parliament.

Europeiska parlamentets ACTA ”rapporteur”, avgick idag eftersom han inte vill medverka i ”denna charad”.