HTML5 och webbläsare

En av de plågsamma detaljerna med att befinna sig i en skolmiljö som är utsatt för ett skattefinansierat påtvingat monopol, är att EUs ansträngningar att förhindra webbläsarmonopol inte bekymrar kommunala beslutsfattare. Inte nog med att de anser sig veta vilken förvald hemsida man vill ha, de anser sig också veta vilken webbläsare som är bäst, nämligen Internet Explorer 8. Detta innebär att man måste kluttra ned sin html-kod med fallback-kod, dvs kod som gör att hemsidan även kan beskådas med sekunda webbläsare. Det finns dessutom ingen fallback för exempelvis matematiska visualiseringar i canvas. Jag vågar därför påstå att de kommunala beslutsfattare som har absolut makt över datoranvändningen i kommunala skolor, inte intresserar sig mycket för matematik på Internet.

IE9 gör entré!
Troligen kommer man i kommunal miljö så småningom byta operativsystem från Windows XP till Windows 7, och då får man troligen IE9 vilken möjliggör HTML5. Jag har därför gjort en HTML5-sida helt utan fallback-kod för att testa Opera, Safari, Firefox, Chrome och IE9. Inte för att jag räknar med att de fyra förstnämnda kommer att tillåtas men jag dristar mig till våghalsiga digitala utflykter för att kunna göra följande jämförelser.

Utseende
En hel del stilar i CSS3 fungerar inte i IE9 och Opera. Bägge webbläsarna har alternativa sätt att åstadkomma en del av stil-detaljerna men dessa alternativa sätt avviker både i kod och funktionalitet, exempelvis så genereras bilder för att visa färg som tonas. Opera misslyckas med en hel del men visar initiativ när det gäller kontroller.

JavaScript
Jag har gjort en sida där man kan animera Julia-mängder. Fraktaler är inte bara vackra, de är även bra då man vill mäta prestanda. Om Julia-mängds-animeringen görs stor och lång, tvingas webbläsaren göra synnerligen många matematiska beräkningar och också utföra många tunga grafiska operationer. Man ser då lätt att Chrome utklassar de andra webbläsarna när det gäller snabbhet.

Matematiska formler
Firefox är fortfarande den enda webbläsaren som följer den rekommenderade HTML-standarden för matematiska formler. Förhoppningsvis kommer även Safari och Chrome att få inbyggt stöd för MathML.

Upphovsrätt
Om man högerklickar på video/musik på en HTML5-sida, kan man spara ner filen till sin dator; detta kan man göra i alla webbläsare utom Safari. Det kan ju vara så att Apple bara glömt att lägga till den där ”Save Video As…”, men med tanke på Apples andra taffligheter när det gäller upphovsrättt, handlar det nog inte om glömska. Apple försökte exempelvis tidigare i år att utöka upphovsrättslagstiftningen till att även gälla jailbreaking.

Privatlivets helgd
Microsoft tar också olika vägar för att genomföra strategier, dels med hjälp av teknik i webbläsaren och dels genom att försöka påverka lagstiftningen. Microsofts hjärtefrågor är, i detta fall, mer sympatiska än Apples; Microsoft ger slutanvändaren möjlighet att i IE9 skydda sitt privatliv. Det är hedersamt av mjukvarujätten att lyfta fram en fråga som troligen inte är kommersiellt gångbar på något annat sätt än att det är en känga åt Google. Just det, Google:

Googles Page Speed

Googles Page Speed vill spana in hela datorn