Director’s cut

För ordningens skull publiceras här den oklippta versionen av årets kvalitetsredovisning. Så att den inte blir lika svår att hitta som andra kommunala dokument, dokument vilkas tillgänglighet för tankarna till Fort Knox.

Om man ska vara noga är det inte årets kvalitetsredovisning från matematikinstitutionen vid Katedralskolan i Lund; det är bara den ena av två delar, den del som jag skrivit och som i sin helhet ingår i den redovisning som en kollega i år sammanställt.

Eftersom illustrationer inte hör hemma i en kvalitetsredovisning, presenteras de istället här.

Digital strejk - Analog mailklient

Digital strejk - Väl genomtänkt GUI

Digital strejk - ...and...Action!

Årets redovisning handlar inte om ideologi utan om nonchalans. Texten finns i följande pdf-dokument:
Den del av Kvalitetsredovisningen Juni 2011 som handlar om IKT

Enligt instruktion är årets kvalitetsredovisning en direkt uppföljning av förra årets kvalitetsredovisning, vilken däremot uteslutande handlar om ideologi, eller snarare icke-ideologi. Texten finns i följande pdf-dokument:
Kvalitetsredovisning Juni 2010