Stora tänkare, utbildningsbyråkrater och esteter

Dagens tre viktiga mail
kl 8:10 “Steve Jobs 1955-2011”
kl 15:23 http://www.regeringen.se/sb/d/14058/a/176999, “Nya antagningsregler ska premiera ansträngning…Meritpoäng endast för matte och språk”
kl 19:47 ”Your Personal YouTube Digest” med ”Latest subscription updates from fractalzooms

Jag har just lärt mina elever hur man “stoppar in siffror i formler”. På Umeå Universitets hemsida finns tidigare nationella prov i matematik och tillhörande formelblad. Sex prov i Matematik B är publicerade. Alla sex prov innehåller uppgiften att lösa en andragradsekvation för hand, formeln finns i formelbladet. Uppgifterna innehåller ingen text, bara ”stoppa in siffror i formler”. Då man skall förklara för elever på samhällsvetenskapliga inriktningar varför denna kunskap är obligatorisk, kan man använda exempel ur vardagslivet. Då blir andragradsekvationerna “tillämpad matematik”. Processen att stoppa in siffror i formler kan visserligen inte klassas som matematik, så en mer korrekt benämning vore kanske “tillämpad procedurkunskap” eller ”procedurkunskap med vardagsanknytning”.

Vilken är då vardagsanknytningen? Ett typexempel är bonden som skall bygga en hage. Bonden kör först till affären och köper 25 meter staket. Efter inköpet kommer han på att hagen skall vara rektangulär och att ena sidan skall gränsa mot stallet. Sedan slår det honom plötsligt att hagen måste ha arean 40 kvadratmeter.

Om bonden klarat sin Matematik B, så tar han fram sin dator och Googlar på Umeå Universitet. På Umeå Universitets hemsida kan han kolla in den där pq-formeln i formelbladet. Sedan kan han “stoppa in siffror i formler” och bygga sin hage.

Man får hoppas att bonden inte gick Estetprogrammet på gymnasiet. Då är sannolikheten stor att han har matematikfobi eftersom han avslutade sina obligatoriska matematikstudier med ett IG (41.1% av eleverna på Estetprogrammet fick IG på senaste provet i MaB, vårterminen 2011).

…if I had to design a mechanism for the express purpose of destroying a child’s natural curiosity and love of pattern-making, I couldn’t possibly do as good a job as is currently being done— I simply wouldn’t have the imagination to come up with the kind of senseless, soul- crushing ideas that constitute contemporary mathematics education.

ur A Mathematician’s Lament av Paul Lockhart

Massmedia låter utbildningsbyråkraterna berätta om de vackra avsikterna med meritpoäng, men de nämner aldrig hur meritpoängen fungerar när de väl gått igenom hela utbildningsbyråkratin. De elever som läser extrakurser i matematik och som vill läsa vidare på LTH i Lund, kan få sammanlagt noll meritpoäng i matematik. Matematikintresserade elever kan däremot få meritpoäng om de läser franska. De elever som inte vill fortsätta med matematikintensiva studier kan få meritpoäng i matematik; ju mindre matematik som krävs i deras framtida utbildning, desto mer meritpoäng kan de få. Ansträngning skall premieras! Att ta sig igenom kurser som man garanterat inte är intresserad av, är ansträngande.

Vi behöver inte bönder som köper staketet innan de beslutar hur hagen skall se ut, och som inte känner till WolframAlpha. Vi behöver inte heller civilingenjörer som kan franska men som inte kan komma på egna matematiska metoder eftersom de aldrig fått lära sig de existerande metoderna. Och varför måste vi ge esteterna matematikfobi genom att tvinga dem göra något så oestetiskt som att “sätta in siffror i formler”.

Om Paul Lockhard fick bestämma över den matematik som matematikintresserade elever skulle läsa, och om TeamFresh fick bestämma över esteterna

TeamFresh: Fractal Zoom (hunting for fossils) Mandelbrot (HD) e203 (2^615)

så skulle vi nog få fler stora tänkare som hoppade av sina studier för att ta en kurs i kalligrafi, så att de sedan kunde bygga maskiner som prisades av andra stora tänkare.

Bill Gates år 1984

Och för att framtidens utbildningsbyråkrater inte skall tro att de kan stipulera vilken kunskap som är värdefull och vilken som är värdelös, borde Steve Jobs Stanford-föreläsning göras obligatorisk på alla gymnasieprogram. Man kan lägga in den i valfri matematikkurs; risken att den tränger ut någon värdefull kunskap, är infinitesimal.

Steve Jobs: How to live before you die