Kontrollparadigmen

Jag fick en intressant länk till vetenskapsradion idag. Länken skickades ut i ett massmail (ett stort tack till avsändaren). De första 11 minuterna av radiointervjun handlar om vanstyret inom offentlig sektor. Nu använder forskare givetvis inte ordet vanstyre, men man får acceptera att olika yrkesgrupper har olika vokabulär. Intervjun är hur som helst mycket intressant.

Vetenskapsradion: En högintressant intervju

En kollega använde nyligen begreppet kontrollparadigm som en beskrivning av vår tid. Det nya samhälle som vi träder in i, kallar forskarna för administrationssamhälle eller granskningssamhälle. Inom offentlig sektor tvingas vi ägna lika mycket tid åt administration som åt kärnverksamheten. Det här är visserligen ingen nyhet för en kommunalarbetare, det intressanta är att forskarna påvisat detta tidssvinn som ett generellt fenomen inom offentlig sektor. Det hela kan leda till en avprofessionalisering av yrken, enligt forskarna. En detalj som återigen inte är en nyhet, åtminstone inte för en som återkommande tvingas genomlida nonsensdiskussioner om ingenting. Eftersom långrandig rappakalja är bannlyst inom matematiken, befinner sig dylika diskussioner många ljusår ifrån en matematiklärares kärnverksamhet.

Som ett led i den medvetna avprofessionaliseringen, anlitas ideligen externa gurus med gott affärssinne. Byråkrater inom offentlig sektor har en förkärlek för att köpa in helhetslösningar från självutnämnda experter, experter vars metoder helt saknar vetenskaplig förankring. I bästa fall använder man skattemedel till att köpa in intetsägande nonsens. I sämsta fall anlitar man scientologer, se exempelvis SvD: Stora faktafel i drogundervisningen. I hela 65 kommuner tycker byråkraterna att scientologer hör hemma i det som borde vara ett kunskapens tempel, och inte ett kommunalt kontor.